Provinciale nummerbewijzen (1906-1951) > H- nummerbewijzen

H-1206 & ZK-11-59 Chandler 1927

(1/1)

Wouter Duijndam:
var addthis_config = {"data_track_clickback":true};
Deze foto hoort bij een artikel uit 1954 wat heet:

Datum eerste toelating 30-06-1928
Datum tenaamstelling 26-03-1993
Datum eerste afgifte Nederland 03-08-1956
Status kenteken Geldig

De ijzeren onderduiker
Gelukkig is er bij al de rampspoed die de wijk trof, toch nog een kostelijke historie te vertellen.
In de ogen van de bezetter zou dit het verslag zijn van een ernstige sabotagedaad , die (waren die heden erachter gekomen) ernstige gevolgen zou hebben voor de "dader".
In de gezapige vooroorlogse jaren woonde op de Hanenburglaan nummer 84 (op de hoek van de Lindestraat) de heer van Vliet , die toen al enige jaren van zijn pensioen genoot.
Hij bezat een fraaie Amerikaanse automobiel , een Chandler , bouwjaar 1927.
Het bezitten van een auto is tegenwoordig niet bijzonders , maar in die vooroorlogse jaren was dat heel wat.
In de straten en lanen stonden nog maar heel weinig , bijna geen auto's geparkeerd.
Er was nog ruimte in overvloed.
Toen de oorlog uitbrak moet van Vliet ongeveer 67 jaar oud zijn geweest.
Hij dacht zorgelijk aan zijn trouwe automobiel en zocht naarstig naar een oplossing om het voertuig uit de grijpgrage klauwen van de Duitse bezetter te houden.
Want hij weigerde categorisch zijn oude tuf af te staan.
Op een goede dag staarde van Vliet peinzend door de ramen van zijn huiskamer naar zijn achtertuin , die aan de Lindestraat grensde.
En plots zag hij de oplossing.
Hij zou zijn auto in de tuin verbergen.
Niet zo maar tussen de heesters of in het schuurtje.
Neen , hij zou het vehicle in de tuinaarde verstoppen.
Onder de grond wel te verstaan.
Hij zou dan wel een inmens gat moeten graven , met betrouwbare hulp , en dat werk in de nachtelijke uren moeten doen en de graverij overdag moeten toedekken.
Want natuurlijk mocht niemand in de buurt lucht krijgen van zijn plan.
Van Vliet slaagde in zijn opzet en op een duistere nacht werd de Chandler , van onder tot boven in consistentvet gezet en ook in oliepapier gepakt , ter aarde besteld , waarna de hele zaak werd toegedekt.
Zogezegd met de mantel der liefde.
Een grasveldje en enkele heesters camoufleerden tenslotte het graf , op hoop van zegen. In 1942 moest ook de heer van Vliet , als alle Hanenburglaners , tijdens de grote evacuatie zijn woning verlaten.
Met gemengde gevoelens zag hij de afbraak van de wijk.
Maar wonder boven wonder bleef het blok huizen , waarvan zijn woning deel uitmaakte gespaard.
De jaren gingen voorbij , de Duitsers capituleerden en in 1945 betrok van Vliet ijlings zijn woning ,  waar heel wat aan op te knappen viel.
Tot zijn grote vreugde ontdekte hij , dat de achtertuin nauwelijks veranderd was.
Met spanning werd de opgraverij ter hand genomen en daar kwam , oh wonder , de ouwe trouwe Chandler geheel ongeschonden tevoorschijn.
Geen vlekje roest , lak en bekleding nog in prima staat.
Tot laat in de jaren 50 was de heer van Vliet een bekende verschijning in de buurt.

Wouter Duijndam:
Er zijn meer foto's van deze wagen.

©Clay, 30-05-2014


©Chevy39 , elfsteden oldtimer rally , mei 2008


©Eelke Hendrik Helmholt


©Onbekend,  foto Automarkt Utrecht 1977

©Onbekend

©Onbekend, Garage Gruno ,Huygenspark (21-04-1975)

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie