Disclaimer

Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hetnederlandschekentekenarchief.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.
"Het Nederlandsche kenteken archief" aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
"Het Nederlandsche kenteken archief" garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van "Het Nederlandsche kenteken archief".
Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van www.hetnederlandschekentekenarchief.nl
Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar de sites van "Het Nederlandsche kenteken archief", doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal